ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
 • หน้าที่:
 • 1
 • 2
 • 3

กระทู้: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ

วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #358

 • nut
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 43
 • พลังน้ำใจ: 0
วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน อย่างไรค่ะ

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #359

 • nrong
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 149
 • พลังน้ำใจ: 0
วัตถุประสงค์หลัก คือ
1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
2. แสดงผลของการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของกิจการ
3. ประเมินถึงความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
4. ให้ข้อมูลทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ ลักษณะของดครงสร้างทางการเงิน สภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้สิน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
5. ให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของกิจการ ซึ่งจำเป็นและสำคัญต่อการประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ
6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินอันเป็นประโยชน์ต่อการประเมินกิจกรรมทางธุรกิจในส่วนต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงินทุน ซึ่งมีผลต่อการก่อให้เกิดกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นต่อการใช้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7. ให้ข้อมูลที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่รายงานในงบการเงินแต่ละงบ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันของรายการที่นำเสนอ หรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกัน แม้ว่าแต่ละงบจะให้ข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกันไปก็ตาม

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #360

 • nut
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 43
 • พลังน้ำใจ: 0
เกณฑ์คงค้าง กับหลักการดำเนินงานต่อเนื่องล่ะค่ะ

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #361

 • nrong
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 149
 • พลังน้ำใจ: 0
2 ข้อนั้น เป็นข้อสมมติฐานในการจัดทำงบการเงินนั่นแหละ
เกณฑ์คงค้าง นั้น เป็นข้อสมมติประการแรก มีผลทำให้รายการทางบัญชีถูกจดบันทึกตามกระบวนการทางบัญชี เพื่อรายงานข้อมูลในงบการเงิน เมื่อมีรายการหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น โดยไม่สนใจว่า จะมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเกิดขึ้นไปพร้อมกันด้วยหรือไม่ นั่นหมายถึง งบการเงินนอกจากให้ข้อมูลในอดีตแล้ว ยังสามารถให้ข้อมูลในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดได้ด้วย เช่น รายการลูกหนี้ ค้างรับ ค้างจ่าย จ่ายล่วงหน้า รับล่วงหน้า
ส่วนหลักการดำเนินงานต่อเนื่องนั้น เป็นข้อสมมติประการที่สอง ฝ่ายบริหารของกิจการต้องประเมินสถานการณ์ในขณะนั้นแล้ว เห็นว่ามีความเป็นไปได้มาก ที่กิจการจะยังคงดำเนินกิจการอยู่ต่อไป ผู้บริหารไม่มีความตั้งใจใด ๆ ที่จะเลิกกิจการ หรือลดขนาดกิจการอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงไม่มีแผนที่จะปิดกิจการไปแต่อย่างใด

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #362

 • nut
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 43
 • พลังน้ำใจ: 0
คุณภาพของข้อมูล ควรเป็นอย่างไร

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #363

 • nrong
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 149
 • พลังน้ำใจ: 0
ข้อมูลในงบการเงิน จะต้องมีคุณภาพหลักอยู่ 4 ประการไง
1. เข้าใจได้
2. เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
3. ความเชื่อถือได้
4. เปรียบเทียบกันได้

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #364

 • nut
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 43
 • พลังน้ำใจ: 0
เข้าใจได้ เข้าใจอย่างไรล่ะ

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #365

 • nrong
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 149
 • พลังน้ำใจ: 0
ความเข้าใจได้นั้น ผู้ใช้งบการเงินต้องมีความรู้ในทางธุรกิจพอสมควร พร้อมที่จะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เช่น กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ เข้าใจในรายการต่าง ๆ ที่รายงานในงบการเงินได้อย่างถูกต้อง ไม่สามารถที่จะอ้างกับฝ่ายจัดทำงบการเงินว่า ข้อมูลบางรายการที่นำเสนอยากเกินไปกว่าที่จะสามารถเข้าใจได้

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #366

 • nut
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 43
 • พลังน้ำใจ: 0
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ยังไงหรือค่ะ

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #367

 • nrong
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 149
 • พลังน้ำใจ: 0
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ก็คือ คาดการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ให้ความสนใจได้ เช่น ถ้าสนใจฐานะการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ส่วนของเจ้าของว่ามีอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด คิดเป้นอัตราส่วนเท่าใด มีสินทรัพยืเพียงพอที่จะะจ่ายชำระหนี้สินได้หรือไม่ ถ้าสนใจผลการดำเนินงาน เช่น รายได้ของกิจการมีแหล่งใดบ้าง จำนวนเท่าใด รายได้เหล่านั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้าง จำนวนเท่าใด อย่างไร มีผลกำไร หรือขาดทุน สามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ สามารถชำระหนี้สินได้หรือไม่

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #368

 • nut
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 43
 • พลังน้ำใจ: 0
เชื่อถือได้ อย่างไรบ้าง

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #369

 • nrong
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 149
 • พลังน้ำใจ: 0
ความเชือถือได้นั้น ต้องประกอบด้วย
1. เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ก็คือ รายการทางบัญชีได้ถูกนำมารายงานไว้ในงบการเงินอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ไม่มีเจตนาที่จะรายงานข้อมูลในงบการเงิน โดยลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2. เน้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ ยึดหลักสาระความเป็นจริงในการดำเนินงานมากกว่ายึดตามข้อกฎหมาย
3. เป็นกลาง ไม่ได้รายงานโดยมีความตั้งใจที่จะเชื่อไปในทางที่กิจการต้องการ แต่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่แฝงความคิดเห็นส่วนตัว
4. ยึดหลักความระมัดระวัง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นกลางในการประมาณรายการที่นำเสนอ ไม่มีเจตนาประมาณการทางข้อมูล หรือรายการใด ๆ สูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
5. ครบถ้วน ไม่ละเว้นรายการที่มีสาระสำคัญและมีความเกี่ยวข้อง อันจะทำให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจผิดพลาดจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ตามที่ควร

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #370

 • nut
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 43
 • พลังน้ำใจ: 0
ทำไมต้องเปรียบเทียบด้วยล่ะค่ะ

Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 12 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #371

 • nrong
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 149
 • พลังน้ำใจ: 0
ข้อมูลและรายการในงบการเงินเปรียบเทียบกันได้ นั่นคือ รายการและเหตุกาณ์ทางการเงิน ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกิจการเดียวกันแต่ต่างเวลากัน หรือเป็นกิจการต่างกันก็ตาม ผู้จัดทำงบการเงิน จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ สามารถเชื่อถือได้มากขึ้น การปฏิบัติดังกล่าว ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงิน คาดคะเนแนวโน้มข้อมูลทางการเงินได้ รวมถึงระบุได้ถึงความแตกต่าง หรือความคล้ายคลึงกันของนโยบายการบัญชีที่กิจการเหล่านั้นเลือกใช้

kkk 7 ปี ที่ผ่านมา #747

 • 20170601yuanyuan
cheap ray ban sunglasses
broncos jerseys
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
nfl jerseys wholesale
christian louboutin sale
michael kors uk
adidas nmd runner
ralph lauren sale clearance uk
dansko
louis vuitton factory outlet
coach outlet store
discount oakley sunglasses
kate spade bags
cheap rolex watches
rolex replica watches for sale
michael kors handbags outlet
jimmy choo shoes
dodgers jerseys
nike air max 95
pandora jewelry
pandora outlet
adidas sneakers
coach factory outlet online
rolex watches
air max
ray ban sunglasses sale
nike outlet store online
coach outlet online
gucci
patriots jerseys
christian louboutin pas cher
bercrombie
moncler jackets
louboutin outlet
cheap oakley sunglasses
ralph lauren
air max outlet
birkenstock
ghd hair
yeezy shoes
air max shoes
coach outlet store online
ray bans
polo ralph lauren outlet online
burberry outlet store
parada bags
mont blanc pens
cheap rolex replica watches
mlb jerseys
toms outlet
polo ralph lauren outlet online
wireless beats headphones
oakley sunglasses outlet
ralph lauren outlet online
mulberry outlet uk
michael kors outlet online
nike air max 95
pandora charms sale
coach factory outlet online
clarks
coach outlet store online
mont blanc pen
michael kors outlet canada
nike outlet store
coach outlet online
ralph lauren outlet
clarks shoes outlet
michael kors bags
louboutin outlet
coach outlet store
kate spade outlet online
coach outlet online
toms shoes
adidas yeezy boost
coach factory outlet online
yeezy boost 350 v2
adidas sneakers
adidas yeezy boost 350
lakers jerseys
coach outlet
ralph lauren uk
coach outlet store
birkenstock outlet
nike flyknit
coach factory outlet
jordan retro
burberry outlet
longchamp bags
nike sneakers
tory burch outlet online
fitflops sale clearance
pandora charms outlet
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
mulberry
michael kors outlet
mbt
polo ralph lauren outlet
michael kors
eahawks jerseys
louis vuitton outlet store
nike free run
birkenstock uk
fendi bags
adidas nmd runner
coach factory outlet online
chaussures louboutin
ralph lauren outlet online
pandora jewelry outlet
coach factory outlet
toms
louis vuitton outlet online
mulberry uk
kd 8 shoes
versace
toms
ray ban glasses
ralph lauren sale
coach outlet store online clearance
michael kors
adidas yeezy boost
michael kors bags
montblanc
ralph lauren sale clearance uk
tommy hilfiger windbreaker
michael kors
ralph lauren outlet
ralph lauren
michael kors outlet online
nike sneakers
oakley sunglasses wholesale
jordan uk
michael kors outlet online
kate spade outlet store
purs jerseys
polo ralph lauren outlet online
longchamp pliage
gucci handbags outlet
pandora charms sale clearance
vans outlet
moncler coats
nike outlet
adidas superstar trainers
coach factory outlet store
adidas superstars
jordan shoes
discount oakley sunglasses
cardinals jerseys
yeezy boost 350
yeezy boost
kate spade purses
nfl jerseys
fitflop shoes
toms outlet
pandora
christian louboutin
coach factory outlet online
coach outlet online
cheap jordan shoes
cheap nike sneakers
mulberry uk
gucci borse
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
beats wireless headphones
vans store
kate spade bags
pandora charms sale clearance
salomon outlet
louis vuitton outlet online
coach outlet store online clearance
ed hardy uk
pandora charms
michael kors outlet online
discount nike shoes
kate spade outlet online
dolce and gabbana outlet online
true religion jeans outlet
coach outlet online
longchamp bags
hermes outlet online
tommy hilfiger outlet
gucci bags
ray ban sale
coach outlet online
fitflops sale clearance
prada outlet online
cheap jordans for sale
mbt
oakley sunglasses outlet
fred perry shirts
mont blanc pen
nike blazer low pas cher
coach outlet online
sac longchamp
fitflops clearance
true religion outlet online
ralph lauren outlet
tods shoes
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet store
toms
mulberry bags
ralph lauren sale
adidas outlet store
bulls jerseys
fitflops
true religion jeans outlet
fitflops sandals
cubs jerseys
polo ralph lauren
nike roshe one
cheap jordan shoes
fit flops
cowboys jerseys
louboutin outlet
discount oakley sunglasses
adidas nmd runner
fitflop
ray ban sunglasses discount
pandora charms outlet
louis vuitton outlet store
red bottom heels
red bottom shoes for women
nfl jerseys cheap
tory burch outlet online
coach outlet online
longchamp soldes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
celine handbags
jordans
eltics jerseys
burberry sale
adidas yeezy boost
longchamp bags
coach outlet online
pandora charms outlet
giants jerseys
gucci bags
swarovski crystals
michael kors outlet online
coach outlet store
longchamps
polo ralph lauren pas cher
white sox jerseys
adidas trainers
birkenstocks
michael kors outlet clearance
fitflop shoes
oakley sunglasses outlet
air max 90
ray ban sunglasses outlet
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
rockets jerseys
beats headphones
moncler uk
adidas trainers
coach purses
coach factory outlet
pandora charms
ralph lauren
true religion
air jordan shoes
michael kors outlet online
pandora jewelry store
fitflops sale
moncler uk
adidas
pandora charms
nike tn pas cher
ray ban glasses
louis vuitton
air max 90
christian louboutin
longchamp handbags
fitflops sale clearance
nike free run flyknit
kate spade outlet online
chi flat iron
salomon boots 
cheap jordan shoes
yeezy boost 350
michael kors outlet canada
coach factory outlet online
packers jerseys
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
coach factory outlet
louis vuitton purses
adidas outlet online
coach factory outlet online
mbt
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
adidas
nike uk
longchamp handbags
tory burch sale
louboutin outlet
birkenstock outlet
christian louboutin outlet
coach handbags outlet
pandora charms sale
coach factory outlet online
coach outlet online
michael kors outlet store
cheap jerseys
rolex watches
cheap nike shoes
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
kate spade uk
chaussures louboutin
harden shoes
mlb jerseys
ralph lauren sale
nike outlet store
clarks shoes outlet
birkenstock outlet
hermes bags
coach outlet store online
timberland boots outle
ray ban sunglasses discount
yeezy boost
gucci handbags outlet
ed hardy outlet
cheap oakley sunglasses
thunder jerseys
adidas yeezy boost
cheap oakley sunglasses
nfl jerseys
nike outlet store
yeezy 350 boost
michael kors
hollister clothing
ralph lauren outlet online
nike free 4.0 flyknit
ray bans
yeezy boost 350
mlb jerseys
ralph lauren
pandora charms sale clearance
ralph lauren outlet online
swarovski sale
coach outlet online
adidas outlet online
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
rangers jerseys
gucci outlet online
air jordans
sac louis vuitton pas cher
nike roshe shoes
cheap air jordans
coach factory outlet online
ralph lauren outlet
air jordans
coach factory outlet online
hermes bag
montblanc pens
michael kors outlet store
adidas outlet store
michael kors handbags
fitflops sale clearance
adidas sneakers
adidas nmd r1
coach outlet store
yeezy boost
cavaliers jerseys
ralph lauren outlet online
oakley sunglasses on sale
fred perry polo shirts
michael kors
nike air force
michael kors
cheap ray ban sunglasses
michael kors uk
michael kors outlet online
michael kors outlet store
adidas nmd r1
cheap jordan shoes
ed hardy clothing
fred perry polo shirts
nike air max
ray ban sunglasses discount
red sox jerseys
birkenstock shoes
fit flops
christian louboutin shoes
adidas ultra boost
burberry outlet online
hollister kids
warriors jerseys
salomon outlet
coach factory outlet online
coach outlet online
adidas superstar shoes
kate spade
burberry outlet
nike outlet online
tods outlet
coach outlet online
longchamp sale
coach outlet online
clarks shoes for women
fitflops sale
coach outlet online
moncler jackets
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
sac longchamp
sac louis vuitton
fake rolex watches
adidas nmd runner
michael kors outlet
adidas running shoes
birkenstocks
hermes bags
coach outlet store online
curry shoes
kd shoes
jordan shoes
nmd adidas
polo ralph lauren outlet online
adidas nmd r1
heat jerseys
49ers jerseys
air max 90
cheap jordan shoes
marc jacobs
louboutin shoes
fitflops sale
coach factory outlet
michael kors
longchamp bag
jerseys cheap
rolex replica watches
discount oakley sunglasses
ralph lauren sale
gucci outlet online
abercrombie outlet
louis vuitton outlet online
rolex replica watches for sale
michael kors
polo ralph lauren
nike cortez classic
polo ralph lauren outlet
mulberry handbags
michael kors outlet store
ghd straighteners sale
coach outlet online
discount oakley sunglasses
nike outlet
kate spade handbags
longchamp outlet store
tigers jerseys
fitflops clearance
yeezy boost
true religion jeans outlet
louboutin shoes
birkin handbags
dansko outlet
red bottom
nike air huarache
louis vuitton factory outlet
michael kors outlet store
moncler pas cher
yeezy shoes
coach factory outlet online
pandora bracelet
true religion jeans outlet
hermes outlet
coach outlet online
levis outlet
louis vuitton handbags
adidas store
beats by dre
louboutin pas cher
pandora jewelry
valentino outlet
ray ban sunglasses cheap
jordan femmes pas cher
texans jerseys
michael kors outlet store
yeezy shoes
michael kors outlet clearance
adidas uk
phillies jerseys
nike store
air max
coach factory outlet
swarovski uk
michael kors outlet store
coach outlet canada
louis vuitton bags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
michael kors bags
kate spade outlet online
adidas nmd r1
true religion jeans
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
coach outlet online
celine outlet online
yankees jerseys
polo ralph lauren
cheap air max
coach factory outlet online
fit flops
marc jacobs outlet
red bottom
adidas superstars
christian louboutin outlet
air max
fitflop
chaussure louboutin pas cher
gucci
pandora jewelry outlet
ed hardy store
sw3qd

Re: شركات تهمك تقدم جميع الخدمات 6 ปี, 11 เดือน ที่ผ่านมา #781

 • 20170601yuanyuan
cheap jordan shoes
michael kors uk
basketball shoes
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
jordan 3
golden state warriors jerseys
jordan 8
nike roshe run
christian louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
oklahoma city thunder jerseys
fitflops outlet
supra shoes
michael kors canada
timberland outlet
retro jordan shoes
louis vuitton outlet
michael kors outlet
nike running
ray ban sunglasses
coach factory outlet
air jordan 14
calvin klein
christian louboutin outlet
nfl jerseys cheap
ralph lauren outlet
kate spade outlet
minnesota vikings jerseys
jordan 6
michael kors handbags
nike outlet
ugg boots
nike outlet
timberland boots
michael kors outlet
ray ban eyeglasses
adidas stan smith
coach factory outlet
coach outlet
snapbacks hats
adidas football boots
clarks shoes
the north face jackets
coach purses
cheap rolex watches
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
michael kors väska
mlb jerseys
kevin durant shoes
chaussures louboutin
montre rolex
kate spade outlet store
asics shoes
adidas yeezy
washington wizards jerseys
michael kors
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
rolex watch
polo ralph lauren
polo ralph lauren
vans shoes
christian louboutin
michael kors
clarks outlet
burberry outlet
ralph lauren
toms outlet
michael kors uk
coach factory outlet
louis vuitton paris
nike football boots
coach outlet
polo ralph lauren
kate spade handbags
louis vuitton outlet
mcm bags
oakley sunglasses
salomon shoes
steelers jerseys
prada bags
giuseppe zanotti
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors uk
vans shoes
chaussures christian louboutin
cheap jordans
hermes handbags
rolex submariner
oakley sunglasses
coach outlet
louis vuitton purses
polo ralph lauren
burberry sale
mont blanc pens
cheap jerseys
adidas yeezy
christian louboutin
chelsea jersey
birkenstock sale
coach outlet
los angeles clippers jerseys
ray ban sunglasses
adidas nmd r1
michael kors handbags
michael kors outlet
adidas neo
rolex datejust
chaussures louboutin
yeezy 350
louis vuitton outlet
michael kors canada
jordan retro
cheap nhl jerseys
michael jordan shoes
polo ralph lauren
louis vuitton handbags
prada handbags
hilfiger outlet
ray ban solglasögon
louis vuitton handbags
kate spade outlet
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
michael kors handbags
seattle seahawks jerseys
louis vuitton handbags
adidas yeezy
michael kors
timberland outlet
fitflops
michael kors taschen
ferragamo shoes
retro jordans
polo ralph lauren
abercrombie outlet
nike outlet store
ralph lauren
coach outlet
ralph lauren uk
beats by dre
michael kors outlet
ray ban sunglasses
michael kors taschen
true religion
lebron james shoes
michael kors
louis vuitton outlet
sac longchamp
michael kors outlet
kate spade outlet
cavaliers jerseys
coach outlet
longchamp handbags
adidas stan smith shoes
sac longchamp
canada goose sale
yeezy boost 350 v2
instyler curling iron
christian louboutin outlet
columbia sportswear
gafas ray ban
tory burch outlet
mcm bags
ralph lauren polo
ferragamo belt
christian louboutin uk
burberry outlet
celine outlet
nfl jerseys cheap
coach outlet
polo outlet
michael kors taschen
kate spade
manchester united jersey
christian louboutin
ray bans uk
kate spade
hermes belt
michael kors
the north face
adidas yeezy boost 350 v2
beats by dr dre
louboutin shoes
coach outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
vibram fivefingers
nike roshe run
rolex watches
the north face
dallas mavericks jerseys
replica watches
converse shoes
yeezy 350
celtics jerseys
north face
denver broncos jerseys
christian louboutin outlet
ralph lauren polo
ralph lauren
gucci outlet
michael kors canada
ray ban sunglasses
pandora jewelry
giuseppe zanotti sneakers
christian louboutin
adidas yeezy boost 350
oakley canada
wholesale ray ban sunglasses
jordan femme
true religion sale
cheap nfl jerseys
air max
michael kors outlet
ed hardy
michael kors tote
coach outlet
hermes uk
tory burch
ralph lauren polo
pandora jewelry
under armour outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
heat jerseys
cheap ray ban sunglasses
jordan 4
michael kors handbags
ray ban sunglasses
ugg boots
tory burch outlet
ralph lauren outlet
coach factory outlet
mbt shoes
adidas shoes
michael kors handbags
asics shoes
pandora rings
moncler jacke
polo ralph lauren
toms shoes
louis vuitton handbags
celine handbags
prada outlet online
nike air max pas cher
nfl jerseys wholesale
christian louboutin sale
ralph lauren
louis vuitton
new york knicks jerseys
mac cosmetics online
louis vuitton outlet
adidas outlet
toms shoes
polo ralph lauren
nike soccer shoes
timberland boots
burberry outlet
replica watches
chicago bulls jerseys
jordan 13
michael kors
burberry outlet online
polo ralph lauren
new england patriots jerseys
cincinnati bengals jerseys
ray ban sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet
fred perry outlet
coach outlet
ray ban zonnebril
rolex watches
oakley vault
oakley sunglasses wholesale
retro jordans
michael kors outlet
adidas soccer shoes
timberland boots
adidas nmd
michael kors taschen
pandora jewelry
michael kors handbags
red bottoms
louis vuitton outlet
christian louboutin outlet
converse shoes
nike outlet store
red bottom shoes
nike outlet
polo ralph lauren
new balance shoes
christian louboutin
ugg boots
gucci shoes
louis vuitton
fitflop sandals
columbia sportswear
yeezy boost 350
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
columbia outlet
seattle seahawks jerseys
yeezy 350
coach factory outlet
yeezy boost 350
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet online
michael kors väska
true religion jeans
kobe shoes
burberry handbags
clarks shoes
coach outlet
fitflop sale
prada outlet
toms shoes
ray ban canada
vans store
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet
gucci uk
louis vuitton outlet
lauren ralph lauren
polo ralph lauren
rolex datejust
adidas stan smith
ugg boots
oakley store
kobe bryant shoes
louis vuitton outlet
oakley
ray ban pas cher
ray ban wayfarer
adidas yeezy
san antonio spurs jerseys
coach outlet
occhiali ray ban
michael kors bags
coach canada
hermes outlet
michael kors taschen
ralph lauren
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
salvatore ferragamo
oakley sunglasses
borse louis vuitton
coach outlet
adidas yeezy boost 350
tory burch
coach outlet
air jordan pas cher
coach outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
coach handbags
mlb jerseys
michael kors
michael kors outlet
manolo blahnik
the north face
oakley sunglasses
longchamp outlet
20177.10chenjinyan
sdvcsdvs

ตอบกลับ: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 6 ปี, 6 เดือน ที่ผ่านมา #906

 • chenjinyan11
coach handbags
mont blanc
moncler outlet
ugg clearance
ugg outlet
air jordan 14
ugg
coach outlet
pandora jewelry canada
cheap ray bans
louboutin
air jordan
michael kors handbags
north face
moncler
coach outlet
supreme outlet
longchamp
the north face
true religion jeans
north face
coach factory
ray ban wayfarer
adidas shoes
chicago blackhawks jersey
north face jackets
louboutin
jordan retro
nike store uk
oakley sunglasses
mont blanc pens
ugg
coach outlet online
uggs outlet
north face outlet
true religion
nike air max
longchamp outlet
ray ban
tommy hilfiger
adidas jeremy scott
ugg boots
adidas shoes
hermes uk
michael kors uk
supra shoes
ugg boots
oakley sunglasses
uggs outlet
moncler pas cher
louboutin
coach factory outlet
ugg outlet
canada goose outlet
air max
pandora rings
coach factory outlet online
coach outlet
the north face
nike factory outlet
canada goose
doudoune canada goose
oakley vault
jordan shoes
prada
nike blazer
ray ban
north face
moncler
kate spade
manchester united jersey
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
ugg outlet
nike outlet store
louboutin
polo ralph lauren
nike outlet
burberry scarf
ralph lauren
coach factory outlet
ray ban
fitflops outlet
coach
polo ralph
uggs outlet
polo ralph lauren outlet
cheap rolex watches
ralph lauren uk
flops
coach outlet online
coach factory
ray ban
ugg canada
giuseppe zanotti shoes
tory burch outlet online
hermes outlet
rayban
canada goose sale
doudoune canada goose
coach outlet online
adidas football boots
red bottom shoes
ugg boots
christian louboutin
cheap mlb jerseys
ugg boots
kate spade outlet
ugg slippers
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
longchamp outlet
hollister co
nike air force
polo ralph
canada goose
superdry clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
oakley sunglasses cheap
ugg boots
jordans
adidas yeezy
louboutin
michael kors outlet online
burberry scarf
polo ralph lauren
moncler jackets
cheap ugg boots
air max
michael kors outlet
roshe run
ralph lauren outlet online
oakley sunglasses
pandora uk
ugg australia
ugg
kate spade
nike jordans
true religion jeans
nike outlet
air max
ugg uk
ugg boots
salvatore ferragamo
mont blanc pens
pandora charms
nike trainers
hermes birkin
ray ban sunglasses
moncler outlet
hermes
michael kors handbags
north face outlet
burberry outlet
coach outlet online
prada bags
canada goose sale
scarpe mbt
north face jackets
polo ralph
michael kors taschen
coach outlet online
louboutin
ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots
polo ralph lauren
coach outlet online
michael kors outlet online
pandora jewelry canada
michael kors outlet
nike huarache shoes
coach outlet online
canada goose canada
mlb jerseys
north face uk
tory burch outlet
michael kors
michael kors outlet
north face jackets
air max
coach outlet
oakley sunglasses cheap
coach outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
coach outlet
ralph lauren
ferragamo outlet
ray ban
ugg boots
prada handbags
cheap nfl jerseys
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas outlet store
supreme
baseball jerseys
adidas wings
adidas outlet
air jordan
ugg boots cheap
nike air huarache
longchamp
canada goose outlet store
polo shirts
mbt shoes
pandora jewelry
stan smith shoes
cheap snapbacks
kate spade
beats by dre
birkenstock sandals
north face outlet
jordan shoes
moncler
oakley sunglasses
basketball shoes
flip flops
prada
uggs outlet
cheap mlb jerseys
coach outlet online
moncler
ugg boots
birkenstock outlet
uggs outlet
mulberry uk
jordans
louboutin
air jordan
ralph lauren
canada goose jackets
flip flops
longchamp handbags
ugg outlet
adidas uk
burberry outlet canada
coach outlet online
north face jackets clearance
balance shoes
pandora charms
michaelkors outlet online
coach outlet online
ugg boots
uggs
the north face
ralph lauren outlet online
ugg boots
soccer jerseys
nba jerseys
flops
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith shoes
coach outlet online
kate spade handbags
canada goose jackets
uggs outlet
nike football boots
scarpe hogan
moncler
north face
coach outlet
pandora jewelry
tory burch outlet
ferragamo shoes
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots outlet
moncler
uggs
nike outlet
ugg boots clearance
swarovski
ugg italia
canada goose
ralph lauren outlet online
moncler schweiz
ugg outlet
calvin klein
true religion jeans
polo ralph lauren
moncler
louboutin
nhl jerseys
adidas originals uk
running shoes
ralph lauren outlet stores
ugg outlet
moncler outlet
cheap nhl jerseys
juicy couture outlet
canada goose jackets
ugg boots
caoch factory outlet online
north face
air max
ray ban sunglasses
fitflops
michael kors handbags
the north face
jordan shoes
ugg outlet online
jordan shoes
cheap jordans
uggs outlet
nike factory outlet
ray ban sunglasses
kate spade
ugg boots
oakley sunglasses
birkenstock uk
replica watches
canada goose outlet
canada goose outlet
louboutin
manolo blahnik shoes
under armour outlet
north face uk
vibram five fingers
coach factory outlet
christian louboutin
converse shoes
true religion jeans
michael kors outlet
hollister clothing
supreme uk
burberry outlet
nike air max
jordans
longchamp
pandora uk
north face
201712.1chenjinyan
scs

chenlina 6 ปี, 6 เดือน ที่ผ่านมา #955

 • chenjinyan11
chenlina20171202
louboutin
nike jordans
michael kors
prada handbags
nike factory outlet
rayban
oakley sunglasses
ray ban
adidas wings
louboutin shoes
north face
polo ralph lauren outlet
cheap uggs
ugg sale
uggs outlet
hermes outlet
oakley sunglasses
stan smith shoes
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
ugg boots cheap
canada goose
adidas outlet
adidas yeezy boost
ugg boots sale
moncler jackets
coach outlet
nike blazer shoes
pandora charms
ugg boots
flip flops
kate spade outlet
air max
tommy hilfiger
manolo blahnik
ugg
tory burch outlet
moncler jacken
the north face
michael kors outlet
cheap nhl jerseys
michael kors outlet
ugg boots
canada goose jackets
ugg boots
pandora rings
calvin klein
doudoune canada goose
longchamp outlet
nike store
coach factory outlet
michael kors outlet
nba jerseys
ugg boots
ugg boots
ray ban
running shoes
cheap ugg boots
jordan shoes
longchamp
polo ralph lauren
north face
scarpe hogan
canada goose jackets
moncler outlet
christian louboutin
moncler outlet
ugg outlet
flops
coach outlet online
nike outlet
coach outlet online
ralph lauren
north face
nike outlet
moncler
polo ralph lauren
adidas football boots
ralph lauren
oakleys
coach outlet online
coach outlet
adidas jeremy scott
michael kors taschen
ralph lauren outlet
ugg boots
canada goose sale
jordans
north face
henrikh mkhitaryan jersey
uggs outlet
ugg australia
soccer jerseys
canada goose jackets
ugg boots
mbt shoes
adidas originals
coach
roshe run
ugg uk
mont blanc pens
oakley sunglasses cheap
burberry outlet
north face uk
coach handbags
michael kors outlet
canada goose canada
true religion
north face outlet
ugg outlet store
polo ralph lauren outlet
hermes uk
moncler
the north face
christian louboutin outlet
ralph lauren uk
north face outlet
tory burch outlet online
ugg outlet
coach outlet
pandora jewelry
coach
ugg uk
uggs outlet
ugg boots
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
adidas stan smith
longchamp
ugg boots
cheap rolex watches
burberry scarf
moncler outlet
michael kors uk
michael kors outlet
cheap ray bans
flops
uggs outlet
flip flops
moncler
ugg clearance
prada
adidas outlet
ray ban outlet
michael kors handbags
air jordan
birkenstock shoes
canada goose outlet
ray ban
true religion jeans
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren
michael kors handbags
coach outlet online
giuseppe zanotti shoes
ugg outlet
birkenstock outlet
adidas shoes
polo ralph
ugg boots
north face uk
baseball jerseys
supreme
canada goose outlet online
ralph lauren
air max
canada goose outlet
kate spade
pandora charms
adidas uk
moncler uk
uggs outlet
true religion jeans
polo ralph
moncler uk
canada goose outlet
ugg outlet
north face
christian louboutin outlet
hollister clothing
polo ralph lauren
pandora jewelry
pandora jewelry
michael kors outlet online
ray ban
mulberry
ugg outlet
juicy couture
christian louboutin
kate spade
timberland boots
north face
coach factory
michael kors outlet
swarovski
ugg boots
ugg outlet
fitflops
supra shoes
michael kors outlet online
north face jackets clearance
canada goose
ugg outlet store
ralph lauren outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
ugg boots
balance shoes
air jordan
louboutin
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
the north face
polo ralph lauren
cheap mlb jerseys
louboutin
north face jackets
ugg boots outlet
coach outlet
jordan shoes
moncler pas cher
nike air max
ugg boots
louboutin
flip flops
nike huarache
ugg outlet
ralph lauren outlet
ugg slippers
true religion jeans
ralph lauren outlet online
oakley sunglasses cheap
hermes birkin
christian louboutin outlet
north face
ferragamo shoes
burberry outlet
ray bans
polo ralph lauren
ugg outlet
north face jackets
moncler outlet
air max
air max
ugg boots
coach outlet online
canada goose jackets
ralph lauren outlet online
ferragamo
nfl jerseys wholesale
supreme outlet
nike air
pandora jewelry
nike factory outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
michael kors outlet online
salvatore ferragamo
pandora jewelry
adidas shoes
hollister co
coach outlet online
pandora jewelry
burberry outlet canada
moncler
adidas uk
longchamp handbags
supreme uk
canada goose jackets
ugg boots
cheap mlb jerseys
cheap jordans
ugg boots
true religion jeans
prada bags
doudoune canada goose
ugg australia
ugg boots
polo shirts
ugg
air jordan
canada goose outlet
nike air max
air max
canada goose outlet
birkenstock sandals
jordan shoes
nhl jerseys
ugg boots
vibram fivefingers
rayban
ugg boots
polo ralph
canada goose sale
jordan retro
ugg boots
canada goose outlet
uggs outlet
under armour outlet
longchamp outlet
michael kors handbags
ugg australia
coach outlet online
moncler jackets
mont blanc
coach factory outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
coach outlet
rolex replica watches
nike air force
nike air max
nfl jerseys
louboutin
coach outlet online
caoch factory outlet online
canada goose
kate spade outlet
ugg boots
nike outlet
burberry scarf
oakley sunglasses
coach factory
uggs
ugg boots
nike outlet
timberland boots
north face outlet
north face outlet
michael kors outlet
the north face
coach factory outlet
moncler
mlb jerseys
coach outlet online
michael kors outlet online
uggs
cheap nfl jerseys
jordans
ugg boots
ugg boots
coach outlet online
kate spade
mont blanc
louboutin
supreme
air max
tory burch uk
ugg boots
jordan shoes
cheap snapbacks
nike huarache
coach outlet online
oakley sunglasses
scarpe mbt
uggs outlet
uggs outlet
jordans
blackhawks jersey
mulberry uk
ralph lauren
tory burch outlet
ugg boots
prada
ugg
oakley sunglasses
pandora charms
nike trainers
basketball shoes
ray ban
ray ban wayfarer
coach factory outlet online
hermes
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
oakley vault
nike football boots
moncler
beats by dre headphones
air jordan
coach outlet online
longchamp
converse shoes
canada goose jackets
michaelkors outlet
chenlina20171202ferg

ตอบกลับ: Re: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นอย่างไรค่ะ 6 ปี, 6 เดือน ที่ผ่านมา #990

 • chenjinyan11
20171212lck
michael kors uk
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
canada goose outlet online
cheap jordans free shipping
oakley sunglasses wholesale
birkenstock shoes
ray ban sunglasses outlet
ugg boots
michael kors outlet online
uggs on sale
ralph lauren outlet stores
canada goose outlet
Girls shoes
moncler outlet
kevin durant shoes
coach outlet
polo ralph lauren
coach outlet
coach outlet store
oakley sunglasses uk
prada bags
fitflops sale clearance
adidas sko
coach factory outlet
coach outlet store
polo ralph lauren
ugg boots outlet
swarovski outlet store
oakley sunglasses
michael kors outlet
kobe 9 elite
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
nike roshe
christian louboutin shoes
christian louboutin outlet
coach outlet
michael kors handbags clearance
cheap oakley sunglasses
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
uggs outlet
christian louboutin outlet
coach outlet clearance
fitflops uk
longchamp pas cher
canada goose outlet store
christian louboutin outlet
michael kors outlet clearance
hermes outlet
michael kors uk
ugg boots clearance
canada goose
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
moncler jackets
mcm backpacks
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg boots
yeezy boost 350
polo ralph lauren
uggs outlet
new balance outlet
supra shoes sale
fitflops sale clearance
uggs outlet
kate spade outlet
new balance outlet
fitflops
true religion jeans
coach outlet clearance
michael kors handbags
canada goose jackets
tory burch outlet stores
birkenstock shoes
ecco shoes
longchamp handbags
christian louboutin sale
true religion jeans
michael kors factory outlet
longchamp solde
canada goose jackets
nike shoes
reebok shoes
adidas outlet
true religion jeans
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
longchamp outlet
ferragamo shoes
ferragamo outlet
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
fitflops sale
longchamp pliage
michael kors outlet online
fred perry polo shirts
ugg outlet
cheap nike shoes
coach outlet store online
tory burch outlet online
uggs outlet online
ugg boots
coach outlet store online
coach outlet online
ugg boots
canada goose outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots clearance
ray ban sunglasses outlet
true religion outlet
christian louboutin shoes
swarovski jewelry
michael kors outlet clearance
nike air max 90
kate spade outlet online
moncler jackets
moncler outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
polo outlet
kobe bryants shoes
outlet christian louboutin
mbt shoes
canada goose outlet store
ugg outlet
ugg outlet
canada goose jackets
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
tory burch shoes
true religion jeans sale
michael kors handbags
coach outlet store
coach handbags on sale
polo outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
swarovski outlet
vans shoes
nike uk store
michael kors outlet clearance
true religion canada
canada goose outlet
mulberry handbags sale
tory burch sandals
uggs outlet
canada goose
ugg outlet
michael kors outlet
ed hardy clothing
nba jerseys wholesale
nike free running
coach outlet
ralph lauren polo
michael kors outlet
vans shoes
ugg outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
mulberry handbags
soccer shoes
cheap jordan shoes
oakley sunglasses
ugg outlet
canada goose jackets
ugg boots clearance
michael kors outlet
prada outlet
true religion jeans
ugg outlet
coach handbags
ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
ferragamo shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet
polo shirts
polo ralph lauren shirts
ugg boots on sale
longchamp solde
hermes belts
coach outlet
coach factory outlet
air max uk
coach factory store
ugg outlet逗号ugg outlet stores
true religion jeans
nike outlet online
kobe bryant shoes
oakley sunglasses
fitflops
cheap football shirts
coach outlet
hermes birkin
michael kors
christian louboutin shoes
oakley sunglasses wholesale
polo outlet online
moncler jackets
michael kors
coach outlet
moncler coats
coach outlet
ugg outlet
ralph lauren outlet
uggs outlet
coach outlet store online
mulberry handbags
coach outlet
polo ralph lauren shirts
nike roshe run
uggs outlet
coach outlet
ralph lauren polo
adidas nmd runner
michael kors handbags
nike roshe run
uggs on clearance
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
timberland boots
canada goose jackets men
tory burch outlet
adidas wings
ugg outlet online clearance
canada goose jackets
cleveland cavaliers jersey
coach outlet
canada goose outlet store
christian louboutin online
cheap oakley sunglasses
hermes outlet
true religion jeans sale
nike shoes uk
polo ralph lauren
jordan shoes
coach outlet
lakers jerseys
uggs outlet
huaraches shopping
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
michael kors handbags
ugg boots for women
ugg boots on sale
christian louboutin shoes
true religion jeans
prada shoes on sale
marc jacobs outlet
michael kors outlet online
football shirts
coach outlet
canada goose jackets
jerseys wholesale
ray ban sunglasses outlet
oakley sunglasses
nike shoes outlet
nike outlet
ugg outlet store
coach factory outlet
mulberry bags
oakley sunglasses
coach outlet canada
oakley sunglasses
valentino shoes
canada goose outlet store
ugg boots clearance
christian louboutin outlet
canada goose outlet online
converse shoes
coach outlet
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
coach canada
ugg outlet
nhl jerseys for sale
cheap jordans
ugg outlet stores
michael kors outlet
longchamp solde
canada goose uk
louboutin shoes
mulberry uk
coach handbags
polo ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet sale
pandora charms
mulberry bags
canada goose jackets
cheap mlb jerseys
mac cosmetics
michael kors outlet stores
canada goose outlet store
kate spade outlet
ysl outlet online
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
fitflops
thomas sabo charms
canada goose jackets outlet
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet store
foamposite shoes
michael kors bags
ralph lauren factory store
nike trainers
coach outlet online
mulberry handbags
blackhawks jerseys
christian louboutin outlet
mulberry handbags
coach outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
canada goose outlet online
true religion jeans
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
uggs outlet
michael kors outlet online
coach outlet
lebron james shoes
puma shoes
snapback hats
michael kors outlet clearance
canada goose outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
true religion jeans
ugg boots
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
pandora charms sale clearance
ugg outlet
nike trainers
ralph lauren outlet
mont blanc outlet
converse shoes
michael kors outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
coach canada
basketball shoes
canada goose parka
coach factory outlet
mulberry bags
longchamp pliage
ugg boots clearance
ugg outlet
canada goose uk
christian louboutin shoes
coach outlet online
cheap ray ban sunglasses
cazal sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet
oakley sunglasses
nfl jerseys
air max 2015
swarovski crystal
michael kors
canada goose outlet
ugg outlet
michael kors outlet online
moncler outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet
kate spade
ugg boots
tory burch outlet stores
tory burch outlet online store
canada goose outlet
canada goose outlet
moncler coats
ugg outlet store
canada goose outlet store
oakley sunglasses wholesale
longchamp handbags sale
burberry outlet
canada goose coats
michael kors outlet online
puma outlet
michael kors handbags
ralph lauren outlet
reebok outlet store
moncler outlet
ugg boots clearance
uggs outlet
kd shoes
uggs outlet
michael kors black friday
sport's shoes
cheap oakley sunglasses
ralph lauren
ferragamo shoes
christian louboutin shoes
moncler coats
ray ban sunglasses
coach outlet
tory burch outlet online store
coach outlet
oakley sunglasses
mulberry bags
max 90
canada goose outlet store
ugg outlet
coach outlet
hermes outlet store
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet
ugg outlet
ed hardy outlet
mulberry outlet逗号mulberry handbags outlet
coach outlet store online
ugg boots
ray ban sunglasses sale
tory burch outlet
mlb jerseys
nike air max 1
coach outlet online
air huarache
ugg outlet
ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
bottega veneta outlet
uggs outlet
polo ralph lauren outlet
lacoste pas cher
uggs outlet
christian louboutin
canada goose outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet clearance
nfl jersey wholesale
jordan shoes
ralph lauren outlet
cheap uggs
nike air max
canada goose outlet store
canada goose jackets
coach outlet clearance
coach outlet store
ugg outlet
true religion uk
cheap nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasses
chrome hearts outlet
montblanc pens
canada goose outlet
michael kors outlet
lacoste shirts
ugg boots on sale
burberry outlet store
coach outlet store online
nike factory outlet
ugg boots
ralph lauren
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
longchamp handbags
uggs outlet
nhl jerseys
pandora jewelry
michael kors outlet
michael?kors?handbags
asics running shoe
soccer jerseys wholesale
cheap ray bans
hermes birkin bag
ugg outlet
coach factory outlet
cheap ugg boots
michael kors handbags
basketball sneakers
oakley sunglasses wholesale
cheap jerseys wholesale
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
valentino outlet
canada goose outlet store
ugg outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
canada goose outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots clearance
kicks nice
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet online
snapbacks wholesale
moncler outlet
air max trainers
canada goose
tory burch outlet
futbol baratas
ugg boots
pandora jewelry
uggs outlet
ralph lauren polo shirts
ugg black friday
michael kors uk
nfl jerseys
christian louboutin uk
canada goose outlet online
michael kors outlet clearance
ecco sale shoes
canada goose outlet
coach outlet
nba jerseys
cheap oakley sunglasses
longchamp pliage
swarovski outlet store
burberry outlet store
michael kors outlet
tory burch outlet
kate spade outlet
ferragamo shoes
ugg outlet
true religion outlet store
tory burch outlet
canada goose outlet store
hermes belt
prada outlet online
vans outlet
michael kors outlet online
kate spade outlet
polo outlet
nfl jersey wholesale
chrome hearts
longchamp outlet store
ralph lauren polo
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet clearance
links of london
true religion jeans
polo outlet
ralph lauren shirts
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg boots
ray ban sunglasses outlet
new balance shoes
coach handbags online outlet
ugg boots
coach outlet online
converse shoes sale
air max shoes
true religion outlet
swarovski outlet
ralph lauren uk
true religion outlet
coach outlet
canada goose outlet
uggs outletonline
canada goose outlet online
timberland outlet
cheap nfl jerseys
michael kors outlet clearance
coach outlet
chrome hearts online store
nike air max 90
christian louboutin shoes
adidas shoes
moncler outlet
ugg outlet
polo outlet
canada goose jackets clearance
canada goose outlet
michael kors outlet online
canada goose coats
uggs outlet
canada goose jackets for women
lacoste polo shirts
nike blazer pas cher
soccer jerseys
longchamp bags
coach outlet online
longchamp handbags
true religion outlet
coach outlet online
ralph lauren shirts
ugg boots clearance
canada goose jackets
asics shoes
mulberry outlet
coach outlet
soccer cleats
true religion jeans
coach factory outlet
puma shoes
ugg outlet
burberry outlet
yeezy boost
longchamp pas cher
michael kors outlet clearance
fred perry polo
ugg boots
ugg boots
michael kors uk
yeezy boost
prada sunglasses for women
polo pas cher
michael kors factory outlet
nike trainers
canada goose outlet store
fitflops uk
nike trainers uk
canada goose jackets
polo outlet
coach outlet
ecco sale
uggs outlet
uggs outlet
canada goose jackets
true religion jeans
huaraches shoes
cheap jerseys
nike blazer pas cher
air max 90
polo ralph lauren
air max 90
fitflops sale clearance
michael kors outlet online
nike factory shoes
christian louboutin shoes
mulberry sale
cheap oakley sunglasses
nike store
fitflops sale clearance
mont blanc pens
longchamp handbags
oakley sunglasses
canada goose outlet
swarovski crystal
pandora outlet
oakley sunglasses
cheap ugg boots
ray ban sunglasses outlet
kate spade outlet online store
coach outlet online
michael kors handbags outlet
michael kors outlet store
uggs outlet
yeezy boost 350
cartier watches
cheap jordans
ralph lauren polo
mcm outlet
michael kors handbags
canada goose jackets
longchamp pas cher
michael kors outlet clearance
uggs outlet
canada goose coats
moncler jackets
oakley sunglasses
true religion outlet
coach outlet
longchamp solde
ferragamo shoes
ugg outlets
nike outlet store
mac outlet
polo outlet
polo outlet
coach outlet store online
ugg outlet
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
ysl outlet
polo ralph lauren
pandora charms
michael kors outlet online
true religion outlet
lacoste polo
air jordan 4
ferragamo shoes sale
air jordan shoes
canada goose jackets
michael kors bags
uggs outletonline
canada goose outlet
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin sale
michael kors online
michael kors outlet store
ugg outlet online clearance
coach outlet online
michael kors outlet
christian louboutin outlet
air max 90
canada goose outlet store
ray ban sunglasses
cheap jordans for sale
giuseppe zanotti shoes
burberry outlet
cheap oakley sunglasses
mlb jerseys wholesale
adidas nmd
mulberry bags
coach outlet
ralph lauren polo
prada shoes for men
michael kors outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike shoes
los angeles lakers jerseys
ugg boots outlet
swarovski outlet
michael kors outlet
air force 1 shoes
jordan 4
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin sale
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
uggs clearance
polo ralph lauren
nike free 5
nike air huarache
coach outlet
air max 90
cheap oakley sunglasses
mulberry handbags
fitflops
canada goose outlet
canada goose
canada goose outlet
ralph lauren
christian louboutin sale
uggs
canada goose outlet
cheap nhl jerseys
christian louboutin shoes
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
coach outlet online
pandora jewelry
canada goose outlet store
mulberry uk
pandora charms sale clearance
uggs outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet
canada goose outlet store
michael kors canada
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
pandora outlet
fitflops shoes
tods outlet online
ugg outlet online
canada goose coats
tory burch handbags
ugg boots
cheap nfl jerseys
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
coach outlet online
ray-ban sunglasses
birkenstock outlet
oakley sunglasses sale
ray ban sunglasses
ugg boots on sale
fitflops sale clearance
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets
michael kors wallets for women
converse shoes sale
longchamp pliage
giuseppe zanotti outlet
true religion jeans
ugg boots clearance
coach outlet store online
ugg outlet
michael kors handbags
cheap jordans
max 1
kobe shoes
cheap oakley sunglasses
christian louboutin
true religion outlet
canada goose outlet
tory burch outlet
ralph lauren pas cher
links of london jewellery
cheap ray ban sunglasses
true religion outlet uk
nike store uk
coach outlet online
coach outlet
canada goose jackets
cheap michael kors handbags
lacoste outlet
canada goose outlet store
fitflops
michael kors outlet
nike outlet
ugg outlet
jordan shoes
coach outlet online
canada goose coats
ugg outlet
canada goose outlet
canada goose black friday
cheap snapbacks
nike air max 90
ralph lauren polo
michael kors outlet
adidas uk
cheap ugg boots
canada goose uk
canada goose outlet store
longchamp outlet
coach outlet store online clearances
nike roshe one
cheap oakley sunglasses
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet
oakley sunglasses sale
true religion jeans
jordan shoes
ray-ban sunglasses
air max 1
reebok shoes
oakley sunglasses
oakley sunglasses
adidas store
nike air max 2015
chicago blackhawks jerseys
nike factory store
cheap ugg boots
coach outlet store online
ray ban sunglasses
michael kors outlet
thomas sabo
canada goose outlet
canada goose parka
christian louboutin
air max uk
cheap oakley sunglasses
pandora outlet
swarovski outlet store
polo outlet
canada goose cyber monday
ugg outlet online
air max 90
coach outlet online
tods outlet
coach outlet online
ralph lauren uk
adidas nmd r1
polo ralph lauren
mont blanc pens
coach outlet online
tory burch outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses sale
ugg boots clearance
cheap uggs
nike shoes
cheap soccer jerseys
canada goose jackets sale
michael kors outlet online
ralph lauren outlet
canada goose outlet
uggs outlet
herve leger outlet
ugg boots
uggs outlet
oakley sunglasses
nike outlet online
oakley sunglasses
nike air huarache
canada goose coats
christian louboutin outlet
coach outlet online
ugg outlet
ugg outlet
nike shoes for women
michael kors outlet
cazal outlet
polo outlet factory store
canada goose jackets
michael kors outlet
canada goose outlet
coach outlet store online
adidas outlet
moncler outlet
polo ralph lauren
soccer jerseys
christian louboutin shoes
uggs canada
michael kors handbags outlet
michael kors outlet online
cheap ray ban sunglasses
michael kors
coach factory outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
polo ralph lauren
ecco outlet
polo ralph lauren
cheap ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
outlet christian louboutin
coach outlet store online
cheap ugg boots
jordan shoes
cheap jordans
nike outlet store
ferragamo outlet
polo ralph lauren outlet
pandora charms
oakley sunglasses
canada goose outlet
canada goose uk
ugg boots outlet
ferragamo shoes
reebok trainers
kate spade sale
uggs on sale
prada shoes
polo ralph lauren factory store
michael kors outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren shirts
polo ralph lauren
air max 90
mbt outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
air max 90
coach outlet online
burberry canada
[url=http://www.oakleysunglassesoutlet-online.us.com]oakl

20180120caihuali 6 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #1028

 • chenjinyan11
20180120caihuali
longchamp solde
canada goose outlet
cheap jordans
ugg boots
true religion jeans
oakley sunglasses
supreme clothing
ray ban sunglasses
polo outlet
coach outlet
mont blanc pens
ugg boots clearance
hermes outlet
ugg outlet
michael kors
kate spade outlet
michael kors outlet online
polo outlet
asics shoes
ugg outlet
adidas outlet store
oakley sunglasses
nfl jerseys
rayban sunglasses
cheap jordans
michael kors outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
uggs outlet
fitflops
kate spade outlet
michael kors outlet
supreme clothing
canada goose jackets
polo ralph lauren
canada goose outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet
nike trainers
oakley sunglasses wholesale
longchamp outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
canada goose jackets
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
canada goose jackets
moncler outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
canada goose outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
soccer shoes
michael kors outlet
michael kors handbags
moncler jackets
polo ralph lauren
coach outlet
canada goose outlet
tory burch outlet
cheap jerseys
jordan shoes
michael kors outlet online
kate spade outlet
michael kors outlet
pandora charms
ugg cyber monday
ugg black friday
tory burch outlet
nba jerseys
coach factory outlet
mulberry bags
true religion jeans
canada goose coats
michael kors outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
canada goose outlet
ray ban sunglasses
canada goose cyber monday
nike free 5
ray ban sunglasses
canada goose jackets
fred perry polo shirts
michael kors outlet
canada goose jackets
mcm outlet
michael kors outlet
yeezy boost
michael kors handbags
canada goose outlet
canada goose outlet
ralph lauren polo
michael kors outlet
christian louboutin uk
oakley sunglasses
pandora outlet
ugg boots clearance
true religion jeans
canada goose outlet
oakley sunglasses
lakers jerseys
mulberry handbags
giuseppe zanotti outlet
coach outlet online
ugg boots
swarovski outlet
lebron james shoes
ugg boots
true religion jeans
adidas uk
coach outlet
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
nike roshe one
coach outlet canada
coach outlet
ugg outlet
true religion jeans
true religion outlet
uggs outlet
canada goose outlet
rayban sunglasses
pandora charms
oakley sunglasses
ecco shoes
canada goose jackets
christian louboutin outlet
ferragamo outlet
michael kors outlet
coach outlet
pandora jewelry
canada goose jackets
tory burch outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
vans shoes
polo ralph lauren
canada goose outlet
ugg outlet
coach outlet
jordan shoes
ugg boots clearance
air max 90
cheap snapbacks
nike shoes
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
fitflops outlet
nike shoes
michael kors
michael kors handbags
ugg boots
air max uk
canada goose outlet
uggs
coach outlet
oakley sunglasses
thomas sabo
ferragamo outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
reebok outlet store
tory burch outlet
air max trainers
longchamp handbags
polo ralph lauren
cheap football shirts
adidas nmd
coach outlet online
ralph lauren pas cher
canada goose outlet
chrome hearts
polo ralph lauren
dansko shoes
ugg outlet
nfl jersey wholesale
kevin durant shoes
longchamp outlet
nike air max 90
jordan shoes
air jordan 4
oakley sunglasses
adidas trainers
ugg outlet
montblanc pens
coach outlet online
fitflops shoes
basketball shoes
tory burch outlet
hermes birkin
true religion jeans
canada goose jackets
pandora charms
prada outlet
coach outlet
supreme clothing
coach outlet store online
coach outlet
denver broncos jerseys
converse shoes
oakley sunglasses
hermes belt
kate spade outlet
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
yeezy boost 350
uggs outlet
coach outlet
coach outlet online
ugg outlets
polo ralph lauren
coach outlet
mont blanc pens
nike foamposite
pandora outlet
pandora outlet
nike outlet
soccer jerseys
soccer jerseys
kobe shoes
cartier outlet
nba jerseys
michael kors outlet
football shirts
oakley sunglasses
burberry outlet
true religion outlet
ralph lauren polo shirts
nfl jerseys
nike shoes
longchamp outlet
air max 90
ugg outlet
birkenstock sandals
pandora jewelry
fitflops sale
coach outlet online
canada goose outlet
valentino outlet
ugg boots clearance
mulberry outlet
uggs outlet
true religion jeans
prada handbags
coach outlet
pandora outlet
polo outlet
mulberry bags
prada sunglasses
oakley sunglasses
michael kors outlet
true religion uk
oakley sunglasses
nike factory outlet
links of london
true religion jeans
ray-ban sunglasses
polo outlet
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
pandora outlet
michael kors outlet
ferragamo outlet
cheap jerseys
ray ban sunglasses
nike trainers
pandora outlet
fitflops
ray ban sunglasses
canada goose parka
polo ralph lauren
ferragamo outlet
true religion outlet
ugg outlet
mont blanc pens
ugg outlet
prada shoes
christian louboutin outlet
fitflops sale clearance
polo outlet
nike shoes
coach outlet
coach outlet
futbol baratas
ugg outlet
cheap nfl jerseys
canada goose outlet
coach outlet online
kate spade outlet
michael kors wallets
mbt shoes
canada goose outlet
michael kors uk
uggs outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
adidas nmd
ugg outlet
cheap snapbacks
ugg outlet
michael kors outlet
nike outlet
cheap mlb jerseys
cazal sunglasses
michael kors outlet
michael kors handbags
cheap nhl jerseys
pandora outlet
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ferragamo outlet
pandora charms
coach factory outlet
christian louboutin shoes
ralph lauren polo
christian louboutin outlet
nike store uk
ralph lauren polo shirts
tory burch outlet
christian louboutin outlet
mac makeup
oakley sunglasses
air max 90
coach outlet
pandora outlet
puma outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
longchamp pas cher
nike air max
mulberry sale
canada goose outlet
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
nike shoes
pandora charms
ferragamo shoes
coach factory outlet
coach outlet
nfl jerseys wholesale
mont blanc pens
tory burch outlet
coach outlet online
polo ralph lauren
air max 90
ray bans
michael kors handbags
ralph lauren polo
true religion jeans
ray ban sunglasses
michael kors outlet
polo ralph lauren
ferragamo shoes
polo outlet
cheap nfl jerseys
nike shoes
lacoste polo shirts
cheap jordans
longchamp bags
bottega veneta outlet
mulberry handbags
moncler outlet
reebok trainers
coach handbags
ugg outlet
polo shirts
christian louboutin outlet
nfl jerseys
ralph lauren outlet
michael kors outlet
herve leger outlet
cheap mlb jerseys
marc jacobs outlet
longchamp handbags
swarovski outlet
supreme clothing
tods outlet
nike air force 1
longchamp solde
tory burch outlet
nike roshe
ugg outlet
ugg boots
mulberry outlet
coach outlet online
polo ralph lauren
michael kors outlet
coach canada
canada goose black friday
christian louboutin outlet
michael kors
polo ralph lauren
cheap nfl jerseys
ugg outlet
coach outlet online
christian louboutin online
michael kors
canada goose outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
canada goose outlet
nike blazer pas cher
fitflops sale clearance
louboutin shoes
nike store
ralph lauren polo shirts
hermes outlet
salomon shoes
polo ralph lauren
canada goose jackets
oakley sunglasses
coach outlet
polo outlet
kobe 9
nike air max 2015
ysl outlet
michael kors outlet
uggs outlet
ugg outlet
longchamp pliage
burberry outlet
michael kors outlet
jordan shoes
kate spade outlet
polo ralph lauren
birkenstock outlet
true religion jeans
polo outlet
polo ralph lauren
denver broncos jerseys
michael kors outlet
mulberry handbags
moncler outlet
coach factory outlet
chicago blackhawks jerseys
coach outlet online
nfl jerseys
coach outlet
uggs outlet
air huarache
ray ban sunglasses
supra shoes
pandora charms
canada goose outlet
swarovski crystal
canada goose outlet
coach handbags
adidas wings
moncler jackets
coach outlet
christian louboutin shoes
burberry outlet
ed hardy clothing
swarovski outlet
ugg boots
coach factory outlet
cleveland cavaliers jersey
ray ban sunglasses
chrome hearts outlet
coach outlet
new balance shoes
ray ban sunglasses
mulberry handbags
ugg outlet
michael kors outlet online
lacoste soldes
uggs outlet
barbour outlet
ray ban sunglasses
air max 1
ugg outlet
swarovski crystal
nhl jerseys
fitflops sale clearance
air huarache
michael kors handbags
true religion jeans
nike trainers
ugg boots
jordan shoes
oakley sunglasses
cheap jordans
swarovski outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
canada goose jackets
michael kors outlet
canada goose outlet
fitflops shoes
ralph lauren polo
longchamp handbags
christian louboutin outlet
jordan shoes
michael kors bags
michael kors outlet
dfsf
 • หน้าที่:
 • 1
 • 2
 • 3
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 3.06 วินาที